Radia Wnet wędrówki z mikrofonem

24/25. lipca 2017 

Radiowcy Radia Wnet i Radia Nadzieja stali się już stałymi gośćmi na Górnym Śląsku. Tym razem odwiedzili miasto Wodzisław Śląski. Tematem wiodącym porankowej audycji w dniu 25. lipca na antenie radia jak zwykle było górnictwo, a także aktualna sytuacja polityczna w kraju.

Tym razem ekipa redaktorów warszawskiego radia w składzie: Łukasz Jankowski, Antoni Opaliński, Andrzej Gumbrycht i Luiza Komorowska starali się znaleźć odpowiedź na  wiele trudnych pytań, związanych z ciągle niejasną sytuacją polskiego górnictwa, szukając odpowiedzi u  źródeł – a zatem związkowców, samorządowców, polityków oraz ludzi, opracowujących projekty i technologie, blisko związane z tym palącym problemem.

Szeroko wypowiadali się na ten temat posłowie: Czesław Sobierajski (PiS) oraz Krzysztof Sitarski (Kukiz ‘15).

Poseł Sobierajski przypomniał działania Prawa i Sprawiedliwości, zmierzające do normalizacji napiętej sytuacji w górnictwie, dodał także o konieczności jak najszybszej naprawy i uzdrowieniu sektora wydobywczego. Podkreślił przy tym, iż w obecnej chwili najtańszym paliwem jest węgiel kamienny. Poseł zapewnił, że strona rządowa zrobi wszystko, aby górnictwo polskie – a także pochodne tej gałęzi przemysłu – mogły czuć się niezagrożone. Na pytanie, jak widzi i ocenia sytuację polityczną a także decyzję prezydenta, odpowiedział: Nie ukrywam, że jestem zaskoczony tą decyzją, wszak program wyborczy „Prawa i Sprawiedliwości” był tożsamy z programem wyborczym  pana prezydenta. A te ustawy są realizacją tego programu. Popieram w pełni wypowiedź pani premier, co do konieczności przeprowadzenia reformy sądownictwa, dodał na koniec…

TEATR WODZISŁAWSKIEJ ULICY ZAGRAŁ DLA  RADIA WNET

Janusz Bauerek oraz Jerzy Kwiatkowski, członkowie Zespołu Autorskiego WNM, szeroko wypowiadali się na temat technologii, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zgodnych z zaleceniami UE oraz pełnego wykorzystania surowca jakim jest węgiel, w oparciu o „czyste technologie węglowe”, natomiast radny dzielnicy Wodzisławia – pan Alojzy Szymiczek, wypowiadał się na temat niezrozumiałej sytuacji, związanej z bezmyślnym – jego zdaniem – likwidowaniem kopalń, znajdujących się  w granicach miasta, a także ciągle niejasnej sytuacji, co do dalszego istnienia kopalń, pozostałych na tym terenie. Radny wspominał także o bieżących problemach lokalnych. Na pytanie, czy widzi nadchodzące dobre zmiany, odpowiedział krótko – Oczywiście, nie mam co do tego żadnych wątpliwości!

Jak zwykle w obronie interesów górników w ostrych słowach wypowiadał się przewodniczący NSZZ Solidarność KWK Krupiński, Mieczysław Kościuk.

Alan Szatyło – przewodniczący Rady Dzielnicy Osiedla XXX-lecia PRL, Piastów i Dąbrówki – (pełna nazwa dzielnicy), poruszył wiele palących problemów lokalnych, które doskwierają mieszkańcom. Podkreślał przy tym, iż opcja polityczna nie ma dla niego znaczenia, ważny jest człowiek, a jako radny czuje się zobowiązany do służenia ludziom i miastu.

Niezwykle ciepło został przyjęty przez ekipę radia proboszcz parafii Wniebowzięcia Maryi Panny, ks. prałat Bogusław Płonka. Ksiądz wypowiadał się na temat tradycji rodzinnych na Górnym Śląsku, a także o pomocy imigrantom z Kazachstanu i Ukrainy. Wspomniał także o rodzinie z Syrii, która również została otoczona opieką. W krótkim zarysie przypomniał historię swego kościoła, podkreślał wagę kultywowania tradycji i zwyczajów tego regionu, które zawsze były blisko Boga i wiary. Z troską wyrażał się o trudnej sytuacji w górnictwie.

Wypowiadali się także:  Piotr Łukasz Andrzejewski – sędzia Trybunału Stanu oraz Michał Karnowski – dziennikarz tygodnika  W Sieci.

Krótką chwilę oddechu od trudnej tematyki zapewnili dziennikarzom z Warszawy aktorzy Teatru Wodzisławskiej Ulicy, prezentując specjalnie dla ekipy z Warszawy program kabaretowy. Radiowców ze stolicy odwiedził także pisarz śląski – Jerzy Buczyński, którego wypowiedź została wysłuchana z uwagą.

Wakacyjne wędrówki warszawskiego radia cieszą się dużym zainteresowaniem, są bowiem ważnym ogniwem, łączącym obydwa regiony i z pewnością dają możliwość szerszego – a rzetelnego – przekazu aktualnej sytuacji na Górnym Śląsku.

Tekst i zdjęcia:

Tadeusz Puchałka

 

(Visited 65 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*