RATUJMY TO, CO NASZE!

DSC_0022,,Ściana Wschodnia gotowa bronić gospodarki Śląska i problemów tego regionu w myśl hasła obrony POLSKIEJ RACJI STANU”. Konferencja, która odbyła się w dniach 21.- 22. maja na Ziemi Przemyskiej z inicjatywy mgr. inż. Krzysztofa Tytko*, miała na celu przedstawienie problemów gospodarczych Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem dramatycznej sytuacji polskiego górnictwa. W dyskusji, jaka została przyjęta z dużym zrozumieniem przez ludzi, przybyłych z wielu regionów kraju, głos –  jako gość honorowy – zabrał m.in.  profesor Ryszard Kozłowski. Profesor  wypowiadał się na temat podziemnego zgazowania węgla. Wiele miejsca poświęcił także tematom, związanym z pozyskiwaniem czystej energii ze źródeł geotermalnych – wielokrotnie podkreślał wagę tej technologii. Polska bowiem posiada ogromne ilości źródeł energii geotermalnej. Są pomysły, jak to bogactwo wykorzystać. Zastanawia natomiast brak zainteresowania gotowymi projektami. Dr. Piotr Mazurek, w wykładzie “Era węgla – perspektywy – syngaz – błękitny węgiel” podkreślał: ,,Ideą moją jest wdrożenie tej technologii w średniej i dużej energetyce. Upieram się przy tym temacie, ponieważ jestem przekonany, co zresztą nauka udowadnia, że jest to proces o wiele tańszy i nie powodujący zanieczyszczeń. Reasumując – przyszłość leży w węglu i jest o co walczyć”.

Jednym z tematów konferencji było omówienie spraw, związanych ze zmianą polityki monetarnej. Na ten temat w obszernym wystąpieniu wypowiadał się pan Józef Kamycki, a pan Dariusz Brzozowiec przedstawił plan i możliwości wdrożenia pieniądza lokalnego (zielony). Zbigniew Martyniak – ,,Komitet Obywatelski Obrony Polskich Zasobów Naturalnych” – w swojej wypowiedzi posługując się DSC_0101tablicami poglądowymi, w obrazowy sposób przedstawił proces beztlenowej obróbki fizykochemicznej węgla. Chęć pomocy w przezwyciężeniu trudnej sytuacji gospodarczej Górnego Śląska wyraziły też środowiska patriotyczne. Na ten temat wiele miał do powiedzenia Jan Sposób, reprezentującył ,,KONFEDERACJĘ NA RZECZ REFORM USTROJOWYCH”. ,,Przyjechaliśmy tu – mówił Sposób – po to, aby zorganizować sieć ugrupowań patriotycznych, które wyrażałyby chęć włączenia się w zmiany ustrojowe w Polsce. Mamy opracowane około 8 obszarów, wymagajcych natychmiastowych przemian”. Odsyłam zainteresowane strony na łamy miesięcznika ,,Kurier Wnet”- dodał Jan Sposób.

Głos w dyskusji zabrała także Marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Bielsko-Bialskiej, pani Elżbieta Łochyńska: ,,Przyjechaliśmy tu – rzekła – aby się łączyć, nie dzielić. Śląsk to jest to, co nam zostało z Polski – lasy, złoża naturalne, kultura, głębokie wartości chrześcijańskie, to o to trzeba nam walczyć. To górnik powinien się znaleźć w tym pięknym miejscu dziś, a nie my” – dodała pani Łochyńska. Prezes “Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego”, Sławomir Ostaszewski, w swoim wystąpieniu przedstawił preambułę i cele działania stowarzyszenia. Pan Roman Klimczyk wypowiadał się, jak należy wykorzystywać nowoczesne technologie w szybkiej komunikacji (Internet). O problemach polskiego prawodawstwa wypowiadał się pan Andrzej Tomasz Sobolewski – autor wielu DSC_0122publikacji, obnażających słabości polskiego prawa. ,,Jakim państwem jesteś, Polsko” (Tychy, czerwiec 2008 r., ISBN 978 – 83 – 927349 – 0 – 1) i ( ,,Pozwólcie żywym żyć a zmarłym odpocząć” (Tychy, lipiec 2010 r., ISBN; 978 – 83 – 927349 – 1 – 8) to publikacje, z którymi można było się zapoznać podczas konferencji. Obrady zakończyli eksperci górnictwa – mgr. inż. Marek Adamczyk* oraz gospodarz i organizator spotkania – mgr. inż. Krzysztof Tytko*. Po zakończeniu obrad dwudniowej konferencji, długo trwały ożywione dyskusje zaproszonych gości. Widać pełne zrozumienie dla trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska. Podkreślano konieczność natychmiastowej reakcji, zmiany bowiem są konieczne, aby systemy naprawcze zaczęły działać – podkreślano w licznych wypowiedziach. ,,Ściana Wschodnia” stoi murem za Górnym Śląskiem – nie jesteście sami, rozumiemy wasze problemy i wyrażamy chęć natychmiastowej pomocy. To nie tylko obrona śląskich interesów, ale także, a tak naprawdę przede wszystkim, obrona Polskiej Racji Stanu”. Mgr. inż. Krzysztof Tytko: Wykształcenie, kariera zawodowa wybrane fr.. […] Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków. Projektowanie, budowa kopalń. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. Podyplomowe studium menedżerskie MBA. Uniwersytet Śląski, Katowice. Podyplomowe studium w zakresie – rzeczoznawca majątkowy, pośrednik, zarządca nieruchomości – na etapie pisania pracy licencjackiej. Członek Rady Nadzorczej Spółki Electroceramics S.A. Wrocław ( od 10.06.2014 – nadal). Członek Rady Nadzorczej Spółki LZMO S.A. W Lubsku (3.03. 2014 – nadal). Baltic Ceramics S. A. w Lubsku – stanowisko – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. Odpowiedzialny: budowa nowego zakładu produkcji DSC_0131propantów ceramicznych o wydajności 60 000 t/r do wydobycia gazu łupkowego. 2.12. 2013 – 28.02. 2014 – Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. w Lubsku. 2012 r. Przeprowadzenie audytu pod ziemią KWK – ,,Murcki – Staszic” Ruch ,,Boże Dary”, na zlecenie Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego. 2009 – 2010 – Przedsiębiorstwo Górnicze ,,SILESIA” sp. zoo Odpowiedzialny za organizację kupna K.W.K. ,,SILESIA” od Kompanii Węglowej S.A. W roku 2008 – Opracował ,,Raport o stanie polskiego górnictwa i kierunkach wyjścia z kryzysu”. 2007 – 2008 SHANDONG TAGAO MINING EQUIPMENT MANUFACTURING CO; Ltd. ( Polsko chińskie JOIN – VENTURE) KOPEX S.A. – TAISHAN JIANNEG MACHINERY GROUP Ltd. Ningyang Industrial Park Tai:an Shandong Chiny ( Produkcja Maszyn i Urządzeń Górniczych. Są to tylko niewielkie fragmenty bogatej kariery zawodowej Krzysztofa Tytki – specjalisty który karierę zawodową zaczynał od najniższych szczebli. Jako sztygar zmianowy miał okazję poznać zachowania ludzi bezpośrednio na stanowiskach pracy, poznać ich mentalność, między innymi i ta wiedza poparta wiedzą naukową, pozwoliła w późniejszym czasie na opracowywanie wielu projektów dających możliwość wyjścia zakładom produkcyjnym z głębokiej zapaści. Tytko posiada wysokie umiejętności menedżerskie (“Zawsze obejmowałem kierownictwo w podmiotach gospodarczych, które znajdowały się w głębokim kryzysie, niejednokrotnie na skraju bankructwa, w wyniku podejmowanych działań restrukturyzacyjnych w 3-letnim horyzoncie czasowym odwracałem DSC_0146negatywne trendy, generując zyski”. Dalej w dokumentach czytamy ( CV) “Potrafię korzystać z wiedzy wszystkich zatrudnionych pracowników bez względu na stopień wykształcenia i mentalność” […]. Wysokiej klasy ekspertów mamy na wyciągnięcie ręki. Dr. Mazurek, prof. Kozłowski, mgr. inż. Adamczyk i wielu innych, posiadających potencjał w postaci doświadczeń naukowych…Ludzie ci czekają na propozycje współpracy ze stroną rządową – a czas płynie…

 

 Tekst i zdjęcia:

Tadeusz Puchałka 

DSC_0176

DSC_0163

DSC_0152

(Visited 14 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*