Realizacje rekomendacji Kongresu Kultury Pomorskiej: Kultura pozainstytucjonalna

Kongres Kultury Pomorskiej (KKP) trwa. Pierwszy etap (2015-2017) zakończył się przyjęciem Deklaracji i skatalogowaniem rekomendacji. Drugi etap rozpoczął się jesienią 2017 roku i zakończy jesienią roku 2019 II Kongresem Kultury Pomorskiej, na którym m.in. określimy stan realizacji rekomendacji.

Wychodzimy naprzeciw postulatom Kongresu i oczekiwaniom artykułowanym na konferencjach i spotkaniach – staramy się być na wszystkich poświęconych kulturze w naszym regionie. Zbiór obserwacji, poczynionych przez ostatnie lata, wygenerował jakby samoistnie hasło nowego etapu KKP – Kultura: restart. To nie negacja wszystkiego, co zostało zrobione do tej pory, ale stworzenie nowego impulsu.

Najmocniejszym głosem podczas spotkań kongresowych wybrzmiał zbiór postulatów związanych z kulturą pozainstytucjonalną (KPI). To pojęcie szersze niż NGO i chcemy je wprowadzić do dyskursu publicznego. KPI w największym skrócie to kultura, tworzona poza instytucjami kultury poprzez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne czy indywidualnych twórców i animatorów.

Kilka razy przedstawiciele władzy, deklarując chęć rozmowy, mówili, że nie ma z kim. Chcemy pokazać, że jest z kim, że możemy być partnerami i chcemy być traktowani jak partnerzy w rozmowach o kulturze nie tylko pozainstytucjonalnej.

Proces tworzenia reprezentacji zakłada pełną transparentność. Rozpoczęliśmy od zadania pytania o sens wspierania działań na rzecz KPI osoby z bardzo różnych środowisk i pokoleń. Są wśród nich: artyści, twórcy i animatorzy wszystkich domen kultury artystycznej, akademicy, pedagodzy i widzowie. Zależało nam na szerokiej reprezentacji poglądów, lektura listy nazwisk z pewnością potwierdzi, że są na niej osoby rozpoznawalne i znane z różnych, czasami antypodycznych wypowiedzi. Dlatego wartością jest fakt, że przedstawiciele tak różnych opcji popierają Ideę działań wspierających KPI. Ich zdanie, wyrażone podpisem poparcia dla Idei, jest dla nas podstawą do dalszych działań.

KPI jest coraz bardziej zauważana przez władze samorządowe w Polsce. Inwestycja w KPI to najlepsza inwestycja w kapitał społeczny. Można wręcz powiedzieć, że stosunek do KPI staje się wyznacznikiem cywilizacyjnym społeczności. Liderem w tym zakresie jest Poznań, gdzie środowisko potrafi skonsolidować się, by osiągać cele wspólne, zachowując pełną autonomię artystyczną i poglądową wszystkich uczestników procesu a władze doceniają KPI bardzo konkretnie (m.in. najwyższe wsparcie finansowe w Polsce). Zachodniopomorska Offensywa Teatralna, rozwiązanie warszawskie czy proces konsolidacji we Wrocławiu – to kolejne przykłady dobrych praktyk na linii samorząd-KPI. Nie znamy powodu, dla którego Pomorze, słusznie chlubiące się mianem terytorium wolności, nie może dołączyć do liderów dobrych praktyk. Dlatego postanowiliśmy rozpocząć proces tworzenia reprezentacji (nazwa robocza „Grupa”), w celu zapewnienia stałego rzecznictwa.

Mamy świadomość, że artyści i aktywiści mogą nie mieć czasu na stałe i aktywne wspieranie procesu, dlatego, jako Biuro Kongresu Kultury Pomorskiej, deklarujemy zapewnienie ciągłości działań w tym zakresie. Wszyscy zainteresowani będą informowani o działaniach i propozycjach inicjatyw. W naturalny sposób stworzymy optymalną formułę naszej Idei, każdy będzie mógł się na ten temat wypowiedzieć.

Za Biuro Kongresu Kultury Pomorskiej

Magdalena Olszewska, Piotr Wyszomirski

 

Za: http://kongres.pomorzekultury.pl/2018/02/08/realizacje-rekomendacji-kongresu-kultury-pomorskiej-kultura-pozainstytucjonalna/

 

Fot.: Lech L. Przychodzki

(Visited 9 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*