SDP dba o nastrój: przedzjazdowy kabaret

 

Lublin, 8. listopada 2017 roku

         Zarząd Główny

                                            Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

   00-366 Warszawa

Foksal 3/5

 

Zgodnie z informacją otrzymaną 3. listopada, jakoby demokratycznie, w tajnym głosowaniu wybrany Zarząd Oddziału SDP w Lublinie, został „zawieszony z art. 36 p. 13 Statutu SDP”, wnosimy o niezwłoczne uzupełnienie następujących danych:

  1. Uzasadnienie przedmiotowej decyzji;
  2. Protokół z obrad Zarządu Głównego SDP z dn. 24. października 2017 roku wraz z listą obecności;
  3. Wyjaśnienie Zarządu Głównego, co było przyczyną pominięcia statutowych organów (Komisja Rewizyjna Oddziału, Sąd Dziennikarski Oddziału oraz ich odpowiedników na szczeblu Zarządu Głównego), co tym samym pozbawiło nas możliwości złożenia wyjaśnień, ale i pozbawiło praw członków Stowarzyszenia oraz zwykłych, konstytucyjnych praw obywatelskich.

Na przykładzie dotychczasowych działań Zarządu Głównego można domniemać, że albo stoi on ponad prawem, albo poczuł się na tyle zagrożony naszymi wstępnymi działaniami (uchwały oraz pisma do Zarządów innych oddziałów) iż podjął działania niezwłocznie, bez żądania jakichkolwiek wyjaśnień od „oskarżonych”. Takiej sytuacji ani Statut SDP ani polskie prawodawstwo nie przewiduje, uwzględniając nawet morderców, pedofili, gwałcicieli i innych ciężkich przestępców!

Zarząd Główny SDP zadziałał w sposób całkowicie niezrozumiały. Zostaliśmy zawieszeni za łamanie przepisów Statutu SDP – lecz nie poinformowano nas, w jaki konkretny sposób owe przepisy złamaliśmy.

Prosimy o niezwłoczne wyjaśnienie tego, co naprawdę stoi za naszym zawieszeniem, jak też podstaw prawnych tej czynności. Art. 36 Statutu jest szeroki i nieprecyzyjny – można go interpretować w dowolny sposób. Żenujące jest też, iż Zarząd Główny nie odważył się dostarczyć przedmiotowej decyzji w formie zwyczajowo przyjętej, czyli listownie na adres Biura Oddziału.

Zarząd Główny miał na to jasno sprecyzowany prawnie termin – 8 dni. Informacja o naszym zawieszeniu została tymczasem przekazana dopiero w formie kopii maila z 3. listopada br., o godz. 14:11, adresowanego do p. Mariana Króla – Przewodniczącego Zarządu Regionu NZSS „Solidarność” w Lublinie, którego Zarząd Główny SDP prosił o udostępnienie kluczy do Biura Oddziału. Tym samym ZG SDP odarł nas z praw konstytucyjnych! Nikomu bowiem nie wolno naruszać godności ludzkiej.

Żenujące i podważające wiarę w sens istnienia nie tylko Statutu, ale całego SDP jest niestatutowe zachowanie ZG.

 

Z prośbą jak na wstępie:

 członkowie zawieszonego Zarządu Oddziału:

Bogusław Sarat

Stanisław Piotr Gaszyński

Lech L. Przychodzki

Andrzej Sikora

 

 

Do wiadomości:

 

Halina Żwirska, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej SDP

Wiesław Johann, przewodniczący Naczelnego Sądu Dziennikarskiego

Tomasz Szymborski, Rzecznik Dyscyplinarny SDP

Ireneusz St. Bruski, przewodniczący Komisji Interwencyjnej SDP

 

*****

 

Lublin, 8. listopada 2017 roku

            Zarząd Główny

                                            Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

   00-366 Warszawa

Foksal 3/5

 

Informuję, że z datą 30.10.2017 r. wystosowano do Zarządu Głównego pismo, powiadamiające o dokonaniu włamania /kradzież dokumentów – między innymi kart z wynikami tajnych głosowań z Walnego Zebrania Oddziału/ do biura Zarządu Oddziału SDP w Lublinie oraz prośbę o podjęcie w tej sprawie stosownych działań.

Do dnia dzisiejszego  nie nadeszła żadna odpowiedź. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego na telefony nie odpowiada, zaś prawnik ZG odmówił udzielenia jakiejkolwiek informacji.

W związku z powyższym ponawiam prośbę.

 

Z upoważnienia Bogusława Sarata – Andrzej Sikora

 

 

Do wiadomości:

 

Halina Żwirska, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej SDP

Wiesław Johann, przewodniczący Naczelnego Sądu Dziennikarskiego

Tomasz Szymborski, Rzecznik Dyscyplinarny SDP

Ireneusz St. Bruski, przewodniczący Komisji Interwencyjnej SDP

 

 

 

 

(Visited 28 times, 1 visits today)

Jedna myśl na temat “SDP dba o nastrój: przedzjazdowy kabaret

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*