Socjonomiczny ogląd stanu nazistowskiego reżimu w amerykańskiej bolszewii

Anomia społeczno-polityczna, z jaką mamy do czynienia w USA, prowadzi do zaniku więzi społecznych, co doprowadza do alienacji, a następnie do dewiacji, która jest prosta drogą do społeczno-wyzwoleńczej rewolucji. Polityczne zachowania, wynikające z interesów rządzącej elity, łamiące normy społeczne jak w nazistowskim reżimie amerykańskiej bolszewii, są czynnikiem dynamizującym społeczeństwo, nie pozwalając trwać mu w bierności. Przestępczość elit je aktywizuje, zmuszając do nieustannej rewizji swego stosunku do rządzących oprawców. Mamy do czynienia z typowym konfliktem kulturowym, który zawsze ma miejsce w sytuacji zderzenia się odmiennych „kodeksów kulturowych”. Strony konfliktu podpierają się konstytucją amerykańską, mitologią amerykańską, że tylko one mają na nie monopol, są im najwierniejsze. Wystąpienie wściekłej Pelosi, po zabraniu jej komputerów osobistych, jest tego najlepszą ilustracją. Nieważne są ofiary protestu przeciwko politycznym oprawcom z Kongresu i Senatu, tylko jej komputery z tajnymi dokumentami.

Środki w posiadaniu elit pozwalają im na manipulowanie społeczeństwem, co wręcz idealnie pokazały wybory w amerykańskiej bolszewii. Pranie mózgu, jakie przeprowadzała elita swoim poddanym niewolnikom, doprowadziła bolszewię amerykańską na skraj upadku i bankructwa. Wyznawcy Złotego Cielca w bolszewii amerykańskiej zostali podzieleni i rozdzieleni, aby można było spacyfikować społeczeństwo amerykańskie. Stąd taka koncentracja ludności w aglomeracjach miejskich, które stanowią naturalne obozy koncentracyjne. Obraz Warszawy z pierwszej i drugiej wojny światowej najlepiej tego dowodzi.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że wyznawcy Złotego Cielca są ze swej natury egoistyczni, a tym samym nie mają żadnych, biologicznie warunkowanych hamulców, powstrzymujących nie tylko elitę przed okłamywaniem, wyzyskiem, krzywdzeniem zniewolonych ludzi. Społeczeństwo wyznające materializm tworzy państwo kryminalne, wytwarzając środki prawne do legalnego prowadzenie działalności przestępczej. Demokracja polega na grze grup  przestępczych w granicach pozytywnego prawa. Partia jest organizacją mafijną, działającą oficjalnie w ramach politycznej gry kryminalnej.

Popełnianie przestępstw tworzy mafijne stosunki społeczne, pozwalające elicie na kontrolowanie zachowania jednostek, celem utrzymania władzy we własnych szponach. Kontrola propagandowa polega na tworzeniu autorytetu elity i przez nią wytworzonych instytucji. Jednakże w okresach kryzysów i gwałtownych zmian, jak to się dzieje w USA, kontrola propagandowa już nie działa, dlatego nastąpiła prymitywna, bolszewicka cenzura oraz totalitarny przekaz mas manipulatorów jedynie słusznych ideologicznie treści.

Zacieranie jasnego kryterium amerykańskiej konstytucji dowodzi tylko tego, iż do głosu dochodzą naturalne ludzkie skłonności, ponieważ jest ono typowym symptomem konfliktu norm społecznych. Nieuchronny konflikt interesów i norm postępowania wywołuje zachowania dewiacyjne, tym bardziej w USA, gdzie społeczeństwo jest konglomeratem różnorodnych narodowości i kultur, subkulturowych plemion i lokalnych społeczności, hołdujących odmiennym wartościom i przestrzegających innych norm postępowania. Konstytucja i amerykańska mitologia Złotego Cielca miały je jednoczyć przed konfliktem kultur, który należy rozumieć po amerykańsku jako konflikt różnych społeczności i subkulturowych plemion w sytuacji zderzenia się odmiennych „kodeksów kulturowych”. Jest to jednak tylko naukowa fikcja, która dała utrzymanie wielu scjentystycznym darmozjadom.

Powstałe w ciągu ostatniego półwiecza subkulturowe społeczeństwo bolszewii amerykańskiej jest sprzeciwem wobec elit. Każde subkulturowe plemię posiada własne interesy, które określają wartości i normy postępowania. Wspólny interes tworzy wspólne fakty, doświadczenia, dlatego są świadome obecnej sytuacji, ponieważ na działalność subkulturowych plemion w znacznym stopniu mają wpływ warunki społeczne, regulowane przez prawo, jakie w warunkach bolszewii amerykańskiej jest właściwie nieokreślone, dlatego każdy sędzia może je sobie sam tworzyć.

Dlatego subkulturowe plemiona wytwarzają swoje normy. Odchylenia od modelu kulturowego, narzuconego przez elitę mogą są bardzo duże. Kiedy jednak interesy elity są sprzeczne z interesami subkulturowych plemion, czyli sprzeczne z obowiązującymi wzorcami i normami narzuconymi przez elitę, to takie postępowanie spotyka się z potępieniem subkulturowych plemion.

Elita rządzi poprzez prawo, które narzuca, dlatego tak bardzo optuje za mitem rządów prawa.  W każdym państwie istnieją pewne grupy, które nie przyjmują modelu ideologicznego. Są one w sprzeczności z oficjalną ideologią. Dlatego elita poprzez prawo klasyfikuje ich automatycznie jako przestępców. Jednakże wynika takie stanowisko elity z zagrożenia własnej pozycji społecznej, ze sprzecznych interesów. Wzory kulturowe, kształtowane przez interesy, posiadają się nie tylko subkulturowe plemiona lecz także różne mniejszości narodowe. Trzeba mieć na uwadze, że w USA istnieje wiele modeli subkulturowych, które są luźno ze sobą powiązane a jednocześnie skonfliktowane. W systemie demokratycznym konflikty są normalne, ponieważ są istotą partyjnej demokracji w modelu politycznym satrapii demokratycznej jest stara zasada imperialnej elity: dziel i rządź. Mit partyjnej demokracji jest dla głupich. Ślepa uległość gnębionych w partyjnej demokracji satrapii północnoatlantyckiej przekonuje gnębicielską elitę, że jego ofiary zrodzone są do niewoli, czego dowodem jest operacja wojenna Covid-19, zwana Covid 1984.

Elita w zwalczaniu opozycji wykorzystuje argument zagrożenia zewnętrznego. Dlatego jest gotowa wywołać wojnę z innym krajem i wymagać od niewolników poświęcenia dla tzw. dobra kraju. Stąd takie tarcie upadającej elity amerykańskiej bolszewii i City z elitą chińską czy rosyjską. Trampek jest opętańczym wręcz tego przykładem. Jego rojenia jednak nie doprowadziły do kolejnej wojny z wielu powodów, bardzo często agenturalnych.

Demokracja partyjna jest barbarią, opartą na sile, okrucieństwie i bezkarności. Demokratyczne wykroczenia i nadużycia nazywa się postępem. Demokracja partyjna jest systemem permanentnego oszustwa. Przeznaczeniem człowieka jest żyć w wolnym ustroju poza demokracją partyjną, która tworzy mafijne społeczeństwo ludzi zawistnych, chciwych, zazdrosnych i pałających zemstą. Gdzie nie ma rozumu, tam panuje demokracja. Dlatego wolność i demokracja to zwalczające się sprzeczności.

W tym celu elita stosuje techniki neutralizacji niewolników poprzez dokonywanie pojęciowej manipulacji, polegającej na obciążaniu niewolników negatywnym zachowaniem, kiedy domagają się oni swoich praw ludzkich. Przykład USA dobrze to ilustruje. Do zastosowania techniki neutralizacji przez elitę dochodzi, gdy przez niewolników naruszane są normy, narzucone przez elitę, a ich zakres działania, skierowany przeciw niewolnikom nie jest niczym ograniczony, jak to widać na przykładzie amerykańskiej bolszewii. Normatywne techniki neutralizacji aktywności niewolników mają na celu obezwładnić społeczeństwo, aby przejawiało niewolnicze postawy konformistyczne.

Cwaniactwo i przebiegłość demokracji partyjnej jest to wyraz sprawności umysłowej, przejawiającej się z jednej strony umiejętnością pedagogicznego podejścia do niewolników, a z drugiej ich pacyfikowania poprzez podziały. Świadome oszukiwanie niewolników przez elitę jest normalną drogą na niedopuszczenie do utraty władzy i stanu posiadania przez nią.

Niewolnicy traktowani są przez elitę jako przygłupy, padające łupem politycznych spryciarzy, którzy zbierają owoce swojej intelektualnej zręczności. Nie pracują, tylko zajmują lukratywne posady, aby przypilnować swoich interesów, stanu posiadania i pracujących dla nich niewolników. W tym celu elita ma pod ręką stary, sprawdzony instrument ideologiczny dla niewolników w postaci schematu zrzucania winy na los, który wyraża się w przekonaniu o rozstrzygającym znaczeniu szczęścia i powodzenia w przedsięwziętych działaniach. „Mieć szczęście” – „mieć pecha”, to według tego schematu dwa bieguny ludzkiego losu.

 

Andrzej Filus

(Visited 60 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*