Szara presja

Instytut Cybernetyki Sztuki i Galeria Spiż 7 w Gdańsku Osowie, ul. Komandorska 26.

https://www.facebook.com/instytutcybernetykisztuki/

Artyści:

Andrzej Awsiej i Joanna Kabala, Anna Baumgart, Monika Dętkoś, Katarzyna Dyjewska, Artur Gogołkiewicz, Andrzej Karmasz, Taisuke Morishita, Andrzej Paruzel, Katarzyna Podpora, Agata Przyżycka, Marek Rogulski, Wojtek Sosnowski, Tomasz Szwelnik, Krzysztof Topolski, Irek Wojtczak, Iwona Zając, Marcin Zawicki, Marek Zygmunt.

SZARA STREFA – Opisywanie opisu

Dokonywanie opisu nie jest czynnością neutralną. Opis jest już sam w sobie interpretacją faktów, które wskazują na jakiś obszar badawczy. W sferze problemowej wystawa podejmie zagadnienie konstytuowania się wypowiedzi artystycznej. Środowisko kulturowe w istotnym zakresie wyznacza horyzont intelektualny takich wypowiedzi jednak proces związany z dochodzeniem do konkluzji i formowaniem wypowiedzi nie jest już taki oczywisty. Proces ten przypomina przebywanie w tzw. szarej strefie znanej z podręczników ekonomi. Nabywanie wiedzy i operowanie faktami to obszar „znanych” jednak sam proces myślenia i doświadczania wiedzy to obszar „nieznany” – niejako „poza prawem”, poza „znajomością reguł” obowiązujących na tym obszarze lub też związany nawet z ich łamaniem. Wystawa w sferze koncepcyjnej przeprowadza zatem analogie pomiędzy twórczym procesem myślenia a niezakazaną przez prawo działalnością gospodarczą odbywającą się z pominięciem prawa. Tak zwana szara strefa rozkwita zwłaszcza pod wpływem kryzysów gospodarczych, napięć militarnych, transformacji systemów politycznych. Proces przewartościowywania pojęć również związany jest z czynnikiem destabilizacji, zachwiania prawideł sztuki i dramatycznym niekiedy poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań. Proponowane przez ekonomistów zachęty do legalizacji szarej strefy, wynikają z przekonania, że może ona zasilić gospodarkę. Moc tkwiąca w zdolności do dokonywania opisów rzeczywistości polega między innymi na przełamywaniu bipolarności wyrażanej w przeciwstawnych Tak / Nie i wynikającej z niej jednoznaczności. Metafora, metonimia i im podobne figury retoryczne przesuwają znaczeniowy środek ciężkości poza tekst jako taki, generują przy tym nowe obszary interpretacji a zatem nowe sposoby pozyskiwania wiedzy.

Wystawa realizowana w ICS odnosi się zarazem do spuścizny architektonicznej dzielnicy Gdańsk Osowa, także do bezpośredniej lokalizacji Instytutu, która w znacznym zakresie powstała jeszcze w okresie socjalistycznej fascynacji Corbusierowskim żelazobetonem. W sferze wizualnej to także tytułowa szara strefa ale równocześnie odświeżanie śladów pamięciowych związanych z historią powstawania dzielnicy.

W kontekście wystawy i towarzyszących jej tekstom warto odnieść się do problematyki kryptografii. Współcześnie jest ona powiązana z fenomenem istnienia Szarej strefy. Prognozy zawarte w manifeście Cyberpunka z roku 1988 trafiły w sedno dzisiejszych wyzwań i problemów. Dzisiejsze rynki to także Sieć Internetu i związane z jej istnieniem narzędzia kontroli a także wirtualne waluty, kryptorynki, sieć tzw. Darknetu. Mianem jedwabnego szlaku oznaczono istnienie narkotykowego kryptorynku w Internecie. Szyfrowanie nowych wirtualnych walut takich jak Bitcoin oznacza wymykanie się finansów spod kontroli globalnych instytucji takich jak Bank światowy i oznacza tworzenie się fenomenu kontrekonomii. Oprócz rynku narkotykowego to rynek podróbek znanych marek generuje największe nielegalne zyski. To zarazem sfera działania szpiegów i agentów, fake newsów i innych sposobów wywierania presji na opinię użytkowników. To pogłoski o wojnie światowej, przedpola walki hybrydowej zarówno w sferze militarnej jak i ekonomicznej. To zapaść gospodarcza różnych regionów świata, jak i zarazem proces umierania ludzi i idei. Szara strefa kształtuje dzisiejszy świat. Przemiany następują gwałtownie.

Marek Rogulski

ICS/TNS

(Visited 19 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*