Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku – spółka dzierżawna (2)

Starano się w owym czasie w jak największym stopniu wykorzystać surowiec, którym był węgiel – produkowano zeń benzol, smołę oraz

Czytaj dalej

Piekielny plon „bałtyckich żniw” AD 1945 komandora Marinesko

 „Piekielnemu żniwiarzowi” Marinesko – na pohybel, ofiarom Wilhelma Gustloffa – wieczna pamięć w 70-lecie tragedii… Kim był i co uczynił

Czytaj dalej