Wir nieprzewidywalnych zdarzeń (2)

Śmiertelnie religijne uniesienie Religia to oderwanie się od doczesności i trudów dnia codziennego w bliżej niepoznany punkt odniesienia. Istota boska

Czytaj dalej

Etyka niezależna według Ericha Fromma i Michela Onfray’a (9)

Do zbadania mechanizmów funkcji mitotwórczej trzeba zastosować psychologię i psychoanalizę. Aby ustalić genealogię transcendencji – trzeba uwzględnić metafizykę. Aby odczytać

Czytaj dalej