„Dynamiczny rozwój górnośląskiego przemysłu górniczo – hutniczego i jego wybitni twórcy”

Biorąc pod uwagę narastający dramat Śląska w postaci upadającego przemysłu ciężkiego, gospodarki już nie tylko górnośląskiej – ale całego kraju,

Czytaj dalej

Pieniądz równoległy (3)

Kwestia możliwości wprowadzenia w naszym kraju waluty równoległej to w istocie kwestia polityczna, dotycząca naszej suwerenności. Tego, że system, w

Czytaj dalej

Pieniądz równoległy

Trójpodział władz, na który powołują się politycy, to przeżytek. W międzyczasie bowiem wyrosły nad tradycyjnymi władzami: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą

Czytaj dalej