Liberalizm – ideologia bandytów

Główny ideolog bandytów, Ludwig von Mises, napisał o koloniach bez ogródek. Będę cytował tylko najważniejsze akapity długiego tekstu, do którego

Czytaj dalej

Bruksela – nie jesteś z nami, to jesteś sam!

Bruksela mówi głosem europejskiej lewicy parlamentarnej. To zadziwiające, ale głos ten przechwyciły środowiska autonomicznej lewicy (jednak bez wewnętrznego spojrzenia na

Czytaj dalej