O tożsamości elblążan (3)

W pierwszym okresie po wojnie szczególną aktywność w Elblągu wykazywali niegdysiejsi warszawiacy. Byli to i działacze, desygnowani do organizowania elbląskiego

Czytaj dalej