Co to była sztuka totalna? (22)

Sprawa „niewinnego bałwochwalcy”      Bohater tragedii antycznej czcił bożki, składał im ofiary, kierował się wróżbami, żył w świecie bałwochwalstwa,

Czytaj dalej

Etyka niezależna według Ericha Fromma i Michela Onfray’a (9)

Do zbadania mechanizmów funkcji mitotwórczej trzeba zastosować psychologię i psychoanalizę. Aby ustalić genealogię transcendencji – trzeba uwzględnić metafizykę. Aby odczytać

Czytaj dalej