1. maja to komusza farsa, kabaret naszej niezgody, czy święto godności pracy? (2)

Tym niemniej każdy stan zbiorowej patologii ma moment swojego przesilenia. Sytuacja uległa zasadniczej odmianie po wielkiej katharsis sierpnia ‘80, kiedy

Czytaj dalej

Co to była sztuka totalna? (3)

Przyczyny głębokie (2)   (…) I ktoś zapytał wreszcie:    – Czy nikt wam nie powiedział, że robienie mydła z

Czytaj dalej