Mit ostoją propagandy

Propaganda jest sztuką przeznaczoną dla klienta, sztuką nie wykraczającą w swej istocie poza sferę emocjonalną. Trafia jednak do intelektu za

Czytaj dalej