Z potrzeby serca i trudnych czasów – stanąć ponad podziałami. IX sesja Sejmu Śląskiego Królestwa Polskiego (2)

Osiem wieków Górnego Śląska pod obcym panowaniem, z perspektywy czasu wydaje się być swoistym rezerwuarem cech dzieci Jafeta, ostatniego Patriarchy

Czytaj dalej

Wielkopostne pielgrzymowanie z pióropuszem i kilofkiem w ręce – a nadzieją w sercu (2)

Jako żywo od górnictwa i tak zwanego suszeckiego dramatu trzeba było zacząć, na ów temat wypowiadali się, już po raz

Czytaj dalej