Kalejdoskop wydarzeń prawdziwych ze źródeł wiarygodnych zaczerpnięty, a o takowe dziś w rzeczy samej niełatwo… (3)

Co z tym smogiem? Kto szuka – ten znajdzie. Okazuje się, że w tym samym materiale źródłowym doszukamy się odpowiedzi

Czytaj dalej