Niemcy są dla nas ponad wszystko (4)

Złego początki – Niemcy kreują swoją pamięć! Zamordowany 13. stycznia 2019 roku prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, gdańszczanin, którego ro­dziców wysiedlono

Czytaj dalej

80. rocznica bestialskiego ataku Niemiec na Polskę – po co „Szczuropolacy” mają o tym pamiętać? (2)

Również sama demokratyczna formuła pojednania sprawców i ofiar budzi obrzydzenie ostatnich pamiętających ten bestialski akt terroru i wojskową agresję, skierowaną

Czytaj dalej

Kalejdoskop wydarzeń prawdziwych ze źródeł wiarygodnych zaczerpnięty, a o takowe dziś w rzeczy samej niełatwo… (3)

Co z tym smogiem? Kto szuka – ten znajdzie. Okazuje się, że w tym samym materiale źródłowym doszukamy się odpowiedzi

Czytaj dalej

Boże Narodzenie w dawnym Gdańsku

Narodziny Zbawiciela Świata, Chrystusa obrosły w dawnym Gdańsku ornamentem oryginalnych zwyczajów, które były wspólne dla różnych wyznań chrześcijańskich obywateli, zamieszkujących

Czytaj dalej