Terror i strach

Ideologia Złotego Cielca w jakimkolwiek wydaniu ideologicznym – czy to liberalnym, czy marksistowskim, heglowskim lub kantowskim, czy jakimkolwiek innym – nie pozwala dostrzec oraz zinterpretować poprawnie obserwowanych symptomów. Każda ideologia przyszywa przeciwnikom łatę w postaci mitu, opracowanego przez towarzyszy z CIA, a oznaczonego kryptonimem: „teorie spiskowe”. Symptomy wskazują jednoznacznie na upadek cywilizacji północnoatlantyckiej i jej pochodne, jak brytyjska i iberoandyjska. Znalazły się one w totalnym kryzysie, obejmującym wszystkie aspekty życia. Więcej, obecna sytuacja jest bez precedensu, gdyż pojawiła się możliwość totalnej zagłady.

Ideologie tworzą systemy polityczne, będące odzwierciedleniem interesów poszczególnych grup mafijnych, sprawujących rzeczywistą władzę, które prowadzą bezpardonową walkę o władzę nad światem, taką jaką miały za czasów kolonialnych. Mimo że nie ma powrotu do starych czasów ludobójczej potęgi i ludobójczej chwały kolonialnych czasów, jednak neokolonializm w postaci państw-obozów koncentracyjnych też się wymyka spod kontroli, albowiem potęga Chin potrzebuje stabilizacji, a nie wojny. Byłe kolonie z wielkim impetem dążą do samodzielności, lecz droga jest usiana wieloma barierami, postawionymi przez kolonialistów.

W północnoatlantyckich satrapiach demokratycznych faszystowska operacja Covid-19 pokazała w całej krasie mroczne oblicze faszystowskich reżimów. Dla mas jest wyznaczona droga przez krew, pot i łzy, albowiem rola mas odnosi się tylko do mięsa armatniego. Mafijne interesy elit są przedstawiane jako interesy narodowe.

Eliciarze są wrzodem ropiejącym na każdym organizmie narodowym. Sprawując kontrolę nad masami, nad produkcją  medialną i finansową, potrafią mącić umysłami mas, co jasno pokazuje mistyfikacja Covid-19 w ramach operacji wojennej III wojny światowej. Została ona precyzyjnie opracowana na szczeblach międzynarodowych, wpisując się nie tylko w struktury globalne, ale także w sferę techniki i technologii, które umożliwiły przeprowadzenie jej na niespotykaną wcześniej skalę. Lecz to nie jest koniec tej operacji. Jest to tylko etap wojny, ponieważ w ramach zastosowania w społecznej organizacji dyktatorskich rozwiązań, potężnym skutkiem odbije się na niedalekiej przyszłości.

Operację Covid-19 można nazwać też zadęciem, czyli pretensjonalnym podnoszeniem rangi czegoś, w tym wypadku choroby, jakim ona nie jest. Atoli zadęcie jest mistyfikacją, tworzeniem fikcji.

Propaganda operacji Covid 19 modeluje świat, co jest skutkiem podporządkowania mas ideologii, wyrażającej interesy kosmopolitycznej grupy finansistów, sprawujących władzę nad środkami produkcji, mediami, pracami naukowymi oraz handlem. Chodzi o pranie mózgu masom tak, aby były im poddane. Pranie mózgu poprzez media ma zmienić postawę mas.

Wiadomo z badań, że elementem postawy jest komponent emocjonalny, czyli reakcje emocjonalne danego osobnika wobec przedmiotu postawy – w tym wypadku wobec operacji Covid-19. Drugim komponentem postawy jest komponent poznawczy, czyli myśli i przekonania, kształtowane przez medialną propagandę totalną dla mas nt. koronawirusa Covid-19. Ostatnim komponentem jest komponent behawioralny, czyli działanie osobnika i jego zachowanie, w tym wypadku wobec Covida-19.

Propaganda, zwana obecnie w slangu naukowym „komunikatem”,  siejąca strach, zawsze działa skutecznie, co potwierdzają wszystkie badania naukowe w postaci licznych eksperymentów. Istnieje jedynie niezgodność badaczy tegoż problemu, co do wyjaśnienia – dlaczego strach powoduje zmianę postaw. Aby zmiana postaw była u ludzi długotrwała, należy wzbudzić strach, a potem przekonać ich, że podjęte przez rząd środki pomogą ten strach zredukować. Jest to jedna z metod produkcji dobrego niewolnika, z którą mamy do czynienia w demokratycznych satrapiach północnoatlantyckich i brytyjskich oraz (w mniejszym stopniu) w iberoandyjskich.

Najwyższy czas się ocknąć z faszystowskiego letargu w postaci Złotego Cielca, który jest fikcją, albowiem ten, kto produkuje pieniądze, posiada rzeczywistą władzę. Wybory to tylko farsa w postaci igrzysk dla mas. Ludobójcze śmieci w supermarketach smakują przecież masom, albowiem mają tworzyć choroby, najlepiej przewlekłe.

Andrzej Filus

 

PS: Czytelniku, zadbaj o życie i zdrowie – swoje i swoich bliskich. Nie bądź biernym obserwatorem, tylko się zaszczep.

Dzięki temu możesz uniknąć ciężkiej choroby, inwalidztwa lub śmierci. Zaszczep się. Jest to niewiele, acz jednocześnie wszystko, co da się w obecnej sytuacji uczynić.

 

Red. naczelny SięMyśli

Edward L. Soroka

(Visited 44 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*