Trudna droga polskich wynalazków i autorów ich opracowań (2)

Brak zaufania do wszystkiego, co nowe a także niemoc, która nas otacza zewsząd, skutecznie zapobiegają postępowi. W efekcie pogrąża to Polskę w coraz większych kłopotach. Warto w tym miejscu wspomnieć o grupie ludzi, jacy postanowili za wszelką cenę bronić rodzimych farmerów przed otoczonym złą sławą ptaszyńcem. Okazało się, że środki chemiczne, służące do zwalczania tego pasożyta, żerującego na ciele ptaków stały się także niebezpieczne dla ludzi. Jak zapewniają członkowie Zespołu Autorskiego, panowie Janusz Bauerek (Wodzisław Śląski), Kamil Jóźwiak  (Kutno) i Piotr Czarnecki (Włocławek), proces niszczenia ptaszyńca, który proponują hodowcom jest całkowicie bezpieczny – zarówno dla środowiska naturalnego, ptaków i ludzi – patrz  (Ekorozwój Sp. z o.o. – OFERTA HANDLOWO-USŁUGOWA).

Ta sama grupa wynalazców gotowa jest służyć pomocą w zakresie ochrony środowiska naturalnego podczas procesu spalania wielu paliw – od węgla począwszy na paliwach biomasowych skończywszy. W tym celu zostało zorganizowane spotkanie w dniu 28. sierpnia na terenie Zakładu ENERGA KOGENERACJA Elbląg. Tam wspomniana wyżej grupa wynalazców przedstawiła swój model, pozwalający na efektywne spalanie zarówno tak zwanego „brudnego węgla” w postaci miału czy flotu, jak i słomy. Gra idzie o ogromną stawkę, nietrudno się dziwić, że na początku rozmowy toczyły się – delikatnie rzecz biorąc – w atmosferze daleko idącej ostrożności i wzajemnej nieufności, jednakże na koniec członkowie zarządu zakładu oświadczyli, że widzą sens współpracy z Zespołem Autorskim, podkreślając przy tym, iż głównym czynnikiem, stanowiącym o potrzebie współpracy, będzie czynnik ekonomiczny. J. Bauerek podczas omawiania złożonego procesu, jaki proponuje grupa inicjatywna, zapewniał o jego skuteczności, dodając przy tym szereg przykładów, gdzie pomysł ten został wdrożony i działa z dobrym skutkiem w wielu zakładach na terenie kraju.

 

Bez nauki ani rusz

Spotkanie w murach Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w dniu 30. sierpnia zdaje się potwierdzać fakt, iż zapał i pasja do tworzenia czegoś nowego to jedno, zaś bez potwierdzenia tychże faktów nauką, nie da się stworzyć niczego – i to nauka stanowi główne, trwałe ogniwo, pozwalające na realizację wszystkich nowatorskich technologii. Co do wspomnianych innowacji, którymi zajmuje się wspomniana grupa inicjatywna, zainteresowanie jej projektami wykazuje kilka ważnych podmiotów, takich jak Enea Logistyka Spółka z o.o., oraz prywatne zakłady energetyki cieplnej, a także prywatne zakłady, związane z przemysłem wydobywczym i metalurgicznym, takie jak np. Zakład Walcowniczy Profil SA z Krakowa…

Należy także podkreślić, o czym zapewniają członkowie grupy inicjatywnej, iż projekty te mają ścisły związek z rozwiązaniem wielu problemów w takich gałęziach przemysłu jak gospodarka odpadami, nie tylko komunalnymi lecz głównie przemysłowymi (w tym osadniki mułowe, osadniki rafineryjne, kopalniane oraz osadniki, znajdujące się na terenie zakładów metalurgicznych i chemicznych). Nie należy zapominać o tak ważnej dla świata gałęzi przemysłu jak przemysł okrętowy. I na tym polu wspomniany zespół autorski zapewnia doradztwo i pomoc w zakresie dostępu do sprawdzonych technologii, mających na celu zmniejszenie szkodliwych emisji.

Rozmowy, które ostatnio miały miejsce na terenie kilku ważnych instytucji w kraju,  należy uważać jako wstęp do realizacji poważnych regulacji międzynarodowych zobowiązań RP w zakresie ochrony środowiska, natomiast z całą pewnością można uważać, iż są one zgodne z hasłem nadchodzących dobrych zmian.

Konsultacja: Zespół Autorski;  J. Bauerek

Tadeusz Puchałka

Fot. Tadeusz Puchałka i Lech L. Przychodzki

 

(Visited 70 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*