USA: Wysuwane są poważne wątpliwości co do podawanej liczby zgonów na Covid-19. Mogą być zawyżone co najmniej 15 razy!

Niezależna organizacja pozarządowa USA – Instytut Wiedzy Czystej i Stosowanej (An Institute for Pure and Applied Knowledge), zrzeszająca lekarzy i naukowców wydała swój kolejny dokument, tym razem kierując uwagę na liczbę podawanych przez oficjalne czynniki w Stanach Zjednoczonych tzw. ofiar Covid-19.

Dokument, zatytułowany Historyczna perspektywa gromadzenia danych, śmiertelności i federalnego prawa, dotyczącego Covid-19, stanowi ważną analizę historyczną wprowadzanych w USA przepisów, mogących przyczynić się do sztucznego powiększenia liczby zmarłych, którym przypisano koronawirusa jako przyczynę śmierci.

„Jak stwierdziła w dniu 23. sierpnia 2020 roku amerykańska agencja Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) – „Jedynie dla 6% osób  Covid-19 był jedyną przyczyną śmierci. Dla pozostałych osób średnio przypadało 2,6 innych, współistniejących chorób”” – przypomina na wstępie Instytut IPAK (An Institute for Pure and Applied Knowledge)*. Stwierdzenie CDC w poważny sposób rzutuje na publikowane liczby ofiar Covid-19, jednak co ważniejsze – pisze Instytut IPAK – ukazuje zasadnicze problemy procesu, umożliwiającego generowanie przez CDC niewłaściwych danych. Poprzez te publikowane przez CDC dane i rekomendacje, tworzone były restrykcje, narzucane zdrowym osobom i biznesom – jak izolacja społeczna, utrzymywanie dystansu czy maseczki ochronne, natomiast zupełnie zignorowano inne, naturalne sposoby oraz niedrogie a dostępne środki farmaceutyczne.

Zamiast skorzystać ze sprawdzonego i funkcjonującego od 17 lat w całej służbie zdrowia w Stanach Zjednoczonych systemu zbierania i analizowania danych, CDC zdecydowało się na raptowne wprowadzenie nowego, niesprawdzonego modelu przewidywania, który – jak widać po czasie – okazał się wadliwy i zupełnie błędny. Co więcej, nagłe wprowadzenie nowego systemu wiąże się z pytaniami o samą legalność jego zastosowania!

Dlaczego zatem CDC wprowadziło zupełnie nowy system w czasie kryzysu, a więc wtedy, kiedy należy opierać się na sprawdzonych metodach; dlaczego wprowadzono ten nowy system zbierania, gromadzenia danych, przetwarzania o chorych i ofiarach, lecz jedynie w odniesieniu do jednostki chorobowej, klasyfikowanej jako „Covid-19”, natomiast do wszystkich innych chorób pozostawiono stary system; dlaczego wprowadzono nowy system bez żadnych konsultacji, dyskusji i jak zawsze koniecznych recenzji naukowych; dlaczego CDC z pełną świadomością zmieniło zasady oceny przyczyny zgonu i dostarczania informacji o zgonach, jednak wyłącznie w odniesieniu do osób z Covid-19 oto tylko kilka pytań, zadawanych przez Instytut IPAK, na które w swojej analizie próbuje znaleźć odpowiedź.

Analiza przedstawia najpierw historyczny aspekt funkcjonujących w służbie zdrowia przepisów prawnych oraz wskazuje na nowatorskie przepisy, które w znaczący sposób mogły zadecydować o eksplozji liczby  ofiar, którym przypisano Covid-19 jako przyczynę zgonu. Kluczową okazuje się być decyzja CDC z dnia 24. marca 2020 roku (Covid-19 Alert No. 2) o przyjęciu nowych dyrektyw dla wszystkich lekarzy i patologów w sprawie ustalania przyczyny śmierci, w odniesieniu wyłącznie do Covid-19Te nowe dyrektywy zupełnie przekreślają funkcjonujące od 2003 roku i powszechnie stosowane w służbie zdrowia zasady, normujące ustalanie przyczyny śmierci. Instytut IPAK sugeruje, że jedynym możliwym wytłumaczeniem dla wprowadzenie nowych zasad było umożliwienie przypisywania jako przyczyny śmierci – Covid-19 osobom, zmarłym na inne choroby.

W końcowej części analizy najważniejsze okazuje się porównanie dwóch systemów monitorowania zgonów: dotychczas funkcjonującego oraz nowego, który wprowadzono wyłącznie w odniesieniu do osób „z Covid-19”. Biorąc pod uwagę oficjalne dane CDC z dnia 23. sierpnia 2020 r., nowatorski system podawał 161 392 osób „zmarłych na Covid-19”, natomiast według dotychczasowego, sprawdzonego systemu – który dalej funkcjonuje w odniesieniu do wszystkich innych chorób, poza Covid-19 liczba zmarłych z powodu wirusa SARS-CoV-2 powinna wynosić 9 684.

Natomiast przy dzisiejszych, oficjalnie podawanych „zgonach na Covid-19”, mających sięgać 468 tysięcy, skalkulowana według funkcjonujących do marca 2020 r. definicji, liczba zmarłych rzeczywiście za przyczyną wirusa SARS-CoV-2 wynosi około 35 tysięcy!!! Warto dodać, że co roku umiera w Stanach Zjednoczonych na sezonową grypę około 40-65 tysięcy osób, chociaż w tym roku liczba osób zmarłych na grypę zmalała o… 97%.

W konkluzji, Instytut IPAK stwierdza, że CDC świadomie publikowało niedokładne dane, które z kolei używane były przez władze polityczne do tworzenia i wprowadzania nadzwyczajnych przepisów. Aby wyjaśnić tę kwestię, IPAK sugeruje przeprowadzenie federalnego śledztwa, a przepisy powinny być poddane weryfikacji.

Sugestie tych koniecznych działań są oczywiście w obecnym klimacie politycznym niemożliwe do przeprowadzenia, jednak wiedza o możliwych – i wielce prawdopodobnych – świadomych nadużyciach rzuca inne światło na tzw. pandemię koronawirusa.

* Raport COVID-19 Data Collection, Comorbidity & Federal Law: A Historical Retrospective – plik PDF

Na zdjęciu: opakowanie rozprowadzonych przez Amazon maseczek. Podkreślona wyraźna uwaga: maseczka NIE chroni przed jakimkolwiek wirusem!

 

Oprac.: https://www.bibula.com/?p=122274 2021-02-13

Za: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30487&Itemid=47

(Visited 58 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*