Wreszcie bez zakłamania o Górnośląskiej Tragedii

DSC_0125Każdego roku, kiedy na kalendarzu wisi ostatnia kartka, wskazująca datę 31. stycznia, dzwony kościoła w Żernicy biją, wzywając wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy za tych, co na zawsze pozostali na nieludzkiej ziemi, za rodziny ofiar a także za tych, którzy dzięki totalitarnemu systemowi cierpieli głód i nędzę.

Kobiety, częstokroć pozostawione same z gromadką dzieci, podczas gdy ich mężowie i synowie zesłani do łagrów, kopalń Donbassu albo też wielu miejsc na Syberii czy w Kazachstanie, niewolniczą pracą pomnażali pod lufą karabinu gospodarczą „potęgę” Związku Sowieckiego – to one, matki śląskie w tym czasie zmuszone były do walki o przetrwanie.

Represje wobec rdzennej ludności Górnego Śląska, przeprowadzane na początku przez żołdaków i politruków z czerwoną gwiazdą na czapce – miast dać nadzieję na lepszą przyszłość, dały początek kolejnej gehennie.

DSC_0155

Przedstawiciele Urzędu Gminy Pilchowice: od prawej wójt Gminy Pilchowice – pan Maciej Gogulla, z lewej v-ce przewodniczący gminy, pan Jan Gamoń, podczas ceremonii składania kwiatów pod pomnikiem internowanych

DSC_0137

Polowa msza święta u stop pomnika ofiar represji, a także internowanych oraz ofiar I wojny światowej 

Jak co roku, u stóp pomnika na cmentarzu parafialnym w Żernicy stanęły delegacje Mniejszości Niemieckiej i RAŚ. Obecny był starosta powiatu gliwickiego, pan Waldemar Dombek, przedstawiciele Rady Powiatu, delegacja władz Sejmiku Śląskiego – z dr. Jerzym Gorzelikiem na czele, jak co roku obecny był wójt gminy Pilchowice – pan Maciej Gogulla z małżonką oraz pracownicy Urzędu Gminy Pilchowice i samorządowcy. Wokół pomnika zgromadzili się żerniczanie a także mieszkańcy wielu ościennych miejscowości. Obecne były delegacje młodzieży, nauczyciele, wychowawcy oraz liczne poczty sztandarowe.

DSC_0164DSC_0167

Uroczystości i krótkie nabożeństwo przy pomniku

Po krótkim nabożeństwie u stóp pomnika, nastąpiło poświęcenie pamiątkowej tablicy z urną ziemi, przywiezionej z Donbassu. Ceremonii poświęcenia dokonał ksiądz biskup Jan Wieczorek.

Członkowie Mniejszości Niemieckiej, działającej na terenie Żernicy, tradycyjnie odśpiewali pieśń ku pamięci tych, którzy nie wrócili do swoich rodzin – zarówno z frontów wielkiej wojny jak i tych, którym przypadło zostać na zawsze na nieludzkiej ziemi.

DSC_0175DSC_0170DSC_0160

Poświęcenie tablicy. Ceremonii przewodniczy ks. biskup Jan Wieczorek

Po ceremonii poświęcenia tablicy i modlitwie nastąpił przemarsz wiernych przy akompaniamencie orkiestry dętej KWK Knurów do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Krzyża. Tam odprawiona została uroczysta msza święta w intencji „internowanych w 1945 roku z parafii i gminy” oraz w intencji „wszystkich Górnoślązaków, którzy w tamtym czasie byli ofiarami represji”. Słowo wstępu wygłosił proboszcz, ks. Marek Winiarski.

DSC_0216DSC_0147DSC_0132

Liturgii uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Jan Wieczorek. W swojej homilii nawiązał on do tragicznego dla Śląska okresu sprzed 71 lat.

DSC_0223

Po mszy świętej wierni oraz goście udali się do miejscowego Domu Kultury, gdzie po okolicznościowych przemówieniach zebrani mieli okazję wysłuchania wykładu dr. Dariusza Węgrzyna z Instytutu Pamięci Narodowej. Jego tematem byli „Mieszkańcy gminy Pilchowice, deportowani do ZSRR w 1945 roku”. W sali Domu Kultury można także zwiedzić wystawę, zatytułowaną „Koniec i początek”.

DSC_0253DSC_0254

W sali Domu Kultury była możliwość zwiedzania wystawy

Podczas spotkania w sali widowiskowej żernickiego Domu Kultury doszło do miłego akcentu. Za zasługi dla Śląska, jego historii i kultury został nagrodzony złotą odznaką mieszkaniec Żernicy, pan Ingemar Kloss – RAŚ. Nagrodę otrzymał z rąk pana dr. Jerzego Gorzelika.

DSC_0298

Wykład dr Dariusza Węgrzyna (Instytut Pamięci Narodowej) – na temat ,,Mieszkańcy gminy Pilchowice, deportowani do ZSRR w 1945 roku”

Po ceremonii wręczenia odznaki publiczność nagrodziła pana Ingemara owacją na stojąco.

Miesiąc styczeń obfituje na Śląsku w wiele podniosłych dat, wiele z nich niesie za sobą li tylko ogrom ludzkich tragedii. Rok 1945, czas „wyzwolenia”, krótki czas radości, bo przecież Rosjanie wyzwolili obóz zagłady Auschwitz-Birkenau… Radość ta, jak się miało okazać, trwała krótko. Już niebawem miejsce to zostało nazwane nieco inaczej, a tym razem tragedię przeżywali Ślązacy – jako więźniowie tego obozu.

Wiele jest miejsc, otoczonych mroczną historią, związaną z Górnośląską Tragedią. Czas, abyśmy mogli o tragicznych dla tej ziemi chwilach mówić z całą otwartością, ale też bez nienawiści, bo to przecież nie ludzie zgotowali ludziom to piekło, a dwa totalitarne systemy, które poprzez propagandę strachu i przemocy zrodziły w ludziach zwierzęce instynkty.

(Często przy tej okazji wracamy do słów śp. Gerarda Ogermanna, który przez wiele lat piastował funkcję przewodniczącego Mniejszości Niemieckiej w Pilchowicach, a który często powtarzał: Nie ma jednoznacznie złych i tylko dobrych narodów, wszędzie znajdą się plewy, które należy oddzielić od ziarna. Tylko w ten sposób możemy mówić o prawdzie bez nienawiści i skrajności).

 

Ku pamięci i przestrodze

Oby nigdy więcej nie trzeba nam było stawiać takich pomników, jak ten na żernickim cmentarzu, a tylko w oznaczonym czasie spotykać się w tym historycznych miejscu, by zmówić modlitwę za dusze cierpiących w owym czasie niewinnych ludzi. Niemcy, Polacy, Rosjanie – czas poprzez takie uroczystości, jak ta w Żernicy, na zrozumienie i pojednanie.

ORGANIZATOREM TEGOROCZNYCH OBCHODÓW TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ W GMINE PILCHOWICE 31. STYCZNIA 2016 – BYŁ GMINNY OŚRODEK KULTURY W PILCHOWICACH.

Tadeusz Puchałka

 

 

(Visited 121 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*